Quận/Huyện
Vị Trí
Loại Sản Phẩm
Giá
Tỷ
Từ Khóa

40.25m2

(3.5m x 11.5m)

Bán

Bán giá 14,3 Tỷ Mặt Tiền Đường Hòa Hưng Quận 10

Mặt Tiền

Q. 10

13,8Tỷ/Căn

40.25m2

3.5m

11.5m

26-10-2023

Bán

Bán giá 14,3 Tỷ Mặt Tiền Đường Hòa Hưng Quận 10

Mặt Tiền

Q. 10

14,3Tỷ/Căn

40.25m2

3.5m

11.5m

26-10-2023
Icon động, để lại yêu cầu